058-7890789 gruttepierdefamylje@tresoar.nl

Dizze webside diele

Uitreiking eerste Pierbewijs aan nazaat Grutte Pier

Vandaag 18 november is het eerste officiële Pierbewijs uitgereikt aan Willem de Haan, een nazaat van de Friese vrijheidsstrijder Grutte Pier.

Willem de Haan heeft een zogenaamde match met de stamboom van Grutte Pier. Deze match is naar voren gekomen uit het stamboomonderzoek Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’.

Sinds de start van het project op 17 oktober hebben ruim 600 personen via deze website www.gruttepierdefamylje.frl hun kwartierstaat (een overzicht van ouders en voorouders) ingevuld en opgestuurd voor nader onderzoek. Het onderzoeksteam Grutte Pier maakt gebruik van diverse bronnen en archieven om aansluiting met Grutte Pier te vinden. Is er een match gevonden dan ontvangen de nazaten een Pierbewijs en een uitnodiging voor de Grutte Pier Famyljedei op zondag 19 juni 2016 in Kimswerd.

De uitreiking van het eerste Pierbewijs vond plaats in Kimswerd, de woonplaats van Willem de Haan, en tevens de plaats waar Grutte Pier 500 jaar geleden in opstand kwam tegen de bezetters van Friesland. Het Pierbewijs is uitgereikt door Neeltje van der Weide van Tresoar en Dirk Bruinsma van de PeerGrouP.

 

Folgje ús op Facebook