058-7890789 gruttepierdefamylje@tresoar.nl

Dizze webside diele

Logo downloads

Het overzicht van alles wat wij weten van DE FAMYLJE van Grutte Pier is gemaakt met het programma HuMo-gen en staat op een aparte website: http://www2.tresoar.nl/humogen. Hieronder een paar korte aanwijzingen over hoe je met het programma kunt werken. Meer aanwijzingen zijn te vinden op de Help-pagina (http://www2.tresoar.nl/humogen/help.php).

Aan de linkerkant van de persoonsnamen in de lijsten en rapporten, zie je het icoon Reports. Als je hier met de muis overheen gaat, dan komt er een pop-up menu. In het popup menu zie je diverse iconen met namen van rapporten en overzichten die van die persoon zijn te maken (het aantal iconen varieerd aan de hand van voorouders en/ of nakomelingen). Hierna volgt een lijst met de iconen en de betekenis ervan.

Kwartierstaat Kwartierstaat: Een kwartierstaat is een overzicht van 1 persoon (proband genoemd) met zijn voorouders waarbij een speciale nummering wordt gehanteerd, de proband heeft nummer 1, zijn vader nummer 2 en zijn moeder nummer 3. Steeds is de vader het dubbele van zijn zoon en de moeder 1 hoger. Nummer 40 is dus de vader van nummer 20 en nummer 41 is de moeder van nummer 20. Meer over kwartierstaten kun je hier lezen

Parenteel Parenteel: Een parenteel is in de genealogie een opstelling van een stamouderpaar of alleen een stamvader of een stammoeder (generatie I) met hun kinderen (generatie II) en al hun verdere afstammelingen, zowel in mannelijke als in vrouwelijke lijn uitgewerkt. Meer over parentelen kun je hier lezen

Outline report Outline report: Een outline report is een overzichtelijke opsomming van alle nakomelingen van 1 persoon (en diens partner(s)), waarbij iedere generatie een generatienummer krijgt.

ancestor sheet Kwartierblad: Een kwartierblad is een overzicht met 5 generaties in een tabel, met de hoofdpersoon aan de onderzijde en de voorouders erboven in steeds kleinere vakken.

Fanchart Fanchart: Een Fanchart is een soort cirkeldiagram waar de voorouders in een cirkel om de gekozen persoon heen worden weergegeven, dit geeft een extra overzichtelijke kijk op de afstamming van een bepaald persoon (de vakken zijn aanklikbaar om snel naar de gezinspagina van de betreffende persoon te gaan).
De grootte van de fanchart kan tesamen met nog wat andere instellingen links in het menu worden aangepast.

Snelkoppelingen:

Lijst met achternamen, gesorteerd op aantal keren dat deze naam voorkomt:
Deze lijst bekijken

Overzicht van alle personen (er kan op iedere kolom gesorteerd worden): 
Dit overzicht bekijken

Schematisch overzicht van alle leden van DE FAMYLJE, compact (Outline Report):
Dit overzicht bekijken

Schematisch overzicht van alle leden van DE FAMYLJE, uitgebreid (Parenteel):
Dit overzicht bekijken

Let op: het schema is te groot om in één keer op het scherm te tonen, er moet veel gescrold worden om alles te zien. Je kunt bovenaan het 'zoom niveau' aanpassen. Je krijgt dan minder gegevens te zien, maar wel duidelijke afstammingslijnen. Door met de muis boven de persoonsblokjes te gaan hangen krijg je meer informatie. 

Snel overzicht van de familierelatie van een persoon uit DE FAMILIE met Grutte Pier: 

  • Klik bij de persoon waarvan je de familierelatie wilt weten het icoon Reports
  • Kies voor Verwantschap berekenen "Verwantschap berekenen" 
  • Er wordt een nieuwe pagina geopend met een invulformulier voor twee personen: Als 'persoon 1' is de persoon al ingevuld die je zelf opgezocht had.
  • Als 'persoon 2' zoek je Grutte Pier op door bij de voornaam in te vullen 'Pier Gerlofs'. Druk op 'Zoeken'. Bij 'Kies naam uit zoekresultaten' zal nu 'Donia, Pier Gerlofs (Grutte Pier)' getoond worden.
  • Druk op 'Bereken verwantschap'.