Afdrukken

Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’ is een grote zoektocht naar de nazaten van Grutte Pier. Iedereen in Friesland, Nederland en daarbuiten wordt opgeroepen na te gaan of hij of zij familie is van Pier. Afstammelingen treden officieel toe tot DE FAMYLJE en worden uitgenodigd op de Grutte Pier Famyljedei op zondag 19 juni 2016.

Grutte Pier ‘ DE FAMYLJE’ is een samenwerkingsproject tussen Tresoar en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland.

PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland werkt aan een drieluik over Grutte Pier. Op 29 januari 2015 werd de eenmalige happening Grutte Pier ‘DE BRâN’ in Kimswerd georganiseerd. Met de happening stond de PeerGrouP stil bij het feit dat het die dag precies 500 jaar geleden was dat Grutte Pier opstond en ten strijde trok tegen de bezetters van Friesland. In de zomer van 2016 volgt in Kimswerd het tweede deel: 'Grutte Pier fan Kimswert', een grootschalige openluchtvoorstelling met acteur Dimme Treurniet als Grutte Pier.

Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Friesland. Tresoar stelt zich ten doel de geschiedenis van Friesland toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, zowel fysiek als digitaal. Het project Grutte Pier ‘DE FAMYLJE’ beoogt mensen via een Friese volksheld en een vereenvoudigd digitaal stamboomonderzoek bewust te maken van hun eigen identiteit.

Tresoar en PeerGrouP verbinden kennis en verbeelding in Grutte Pier ‘De Famylje’.